Website Templates

Your tagline

     NOTER TASDİKLİ TERCÜME
     Sadece noterden yemin belgeli tercümanlar tarafından yapılan, yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetidir. 

   TİCARİ TERCÜME
    Uluslararası alandaki ticari tercüme gereksinimlerinizin tümü bu kapsama girmektedir. Dünya çapında yeni pazarlara açılmanızı ve mevcut uluslararası ilişkilerinizin sorunsuz ve yanlış anlaşılmalara mahal vermeden devam etmesini sağlamak için, ticari tercüme konusunda deneyimli ve uzman tercümanlar ile en iyi hizmeti sunmaktayız.

Her türlü Ticari Doküman Faaliyet Belgeleri
Ticaret Sicil Gazeteleri İhale Şartnameleri
İhracat / İthalat Dokümanları Sigorta Poliçeleri
Fizibilite Etüdü / Raporu Uluslararası Taahhütler
Dış Ticaret Belgeleri Teklifler
Faturalar Muhasebe Tabloları
Proforma Faturalar
Öz Sermaye Araştırmaları
Gümrük Evrakları Firma Tanıtım Yazıları
Yıllık Bilançolar Yazışmalar
Gelir-Gider Tabloları Tutanaklar
İhaleler İmza Sirküleri
Sözleşmeler Finansal Raporlar
Yatırım ve Büyüme Raporları / Projeleri

 

     HUKUKİ TERCÜME
      Kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, hukuki yazışmalar, vekâletnameler, sözleşmeler, beyannameler, iş teklifi ve patent başvuruları konularında verilen tercüme hizmetidir.

Her Türlü Hukuki Belge Nüfus Cüzdanı Örnekleri
Hukuki Yazışmalar Tebligatlar
Vekaletnameler Evlenme Belgeleri
Kanun ve Yönetmelikler Evlilik Cüzdanı
Yasal Anlaşmalar Boşanma Kararları
Taahhütnameler Mahkeme Kararları
Beyannameler  
Gayrimenkul Alım - Satım Anlaşmaları

 

    TEKNİK TERCÜME
    Kendine özgü teknik terminoloji içeren her türlü belgeniz bu alan içinde yer almaktadır. Teknik tercüme gerektiren projelerinizin ve belgelerinizin tam doğrulukta olmasını sağlamak için teknik konularda tam donanımlı ve deneyimli tercümanlarımız hizmetinizdedir.

Her Türlü Teknik İçerikli Belge ve Metin Teknik Şartnameler
Kullanım Kılavuzları TSE Belgeleri
ISO Belgeleri  

 

   DEŞİFRE
    Seminerler, toplantılar, konferanslar gibi çeşitli ortamlarda, CD, DVD ve diğer formatlarda kayıt edilen her türlü ses ve görüntü kaydın deşifre edilerek yazılı biçimde size teslim edilir.


   AKADEMİK TERCÜME
   Her türlü akademik metinleriniz, deneyimli, yeterli terminolojiye sahip, konuya vakıf tercümanlar tarafından, zamanında teslim ilkesi ile tercüme edilir.


Araştırmalar Ödevler
Makaleler Bilgi Kaynakları, ders notları
Sunumlar, özetler Doktora, mastır ve uzmanlık tercümesi

   KATALOG BROŞÜR TERCÜMESİ
   Her türlü ürününüzün tanıtımını yaptığınız katalogların ve broşürlerin farklı dillere tercümesi bu alana girmektedir. Ürünlerinizin tanıtımını yurt dışında en iyi şekilde yapmak için hizmetinizdeyiz.

   SANATSAL EDEBİ TERCÜME
    Sanatsal konularda uzmanlık gerektiren tercüme hizmetimizdir. Her türlü sanatsal ve edebi çalışmalar, alanında uzman tercümanlar tarafından tercüme edilir.

Kitaplar Senaryolar Şiirler ve felsefi metinler
Tarihi turistik metinler Yöresel metinler ve ülke tanımları
Sunumlar, özetler  

   TIBBİ TERCÜME
    Tıbbi içerikli her türlü tercüme gereksinimleriniz, tıbbi ahlak anlayışı içerisinde, tıp konusunda uzman ve deneyimli tercümanlarımız tarafından karşılanmaktadır.

Her Türlü Tıbbı İçerikli Belge Doktor Raporları
Prospektüsler Reçeteler
Tıbbi Makaleler Analiz Sonuçları
Klinik Raporlar  

   REDAKSİYON
    Tüm dillerde ve her alanda hazırlanan tercümelerin uzman tercümanlarımızca kontrol edilme hizmetidir. Dil kavramı öznel olduğu için, müşterilerimizin istediği düzeltmeler bizim için önem taşımaktadır. Redaksiyon hizmetimiz yarım ücrete tabiidir.


   WEB SİTESİ TERCÜMESİ & YERELLEŞTİRME
     Günümüzde web sitelerinin, katalogların ve broşürlerin birden fazla dilde yapılması bir itibar unsuru olmanın yanında tam bir gereklilik haline gelmiştir. Bu tür tercümeler sayesinde yurt içindeki itibarınızı arttırabilir, yurt dışındaki iş potansiyelinizi ve pazar payınızı arttırabilirsiniz.
     Yerelleştirme, tercümenin bir adım ötesine gidilerek, verilmek istenilen mesajın kültürel farklılıklar göz önüne alınarak, yeni bir kültüre uyumlu hale getirilmesi, ve bu sırada mesajın etkisini korumayı içerir.


     Analiz Tercüme her iki hizmeti de konusunda uzman ve tecrübeli tercümanlarla siz müşterilerimize sunmaktadır